TEVÉKENYSÉGEINK

  Ismerje meg technológiai gépészeti tervezéssel foglalkozó cégünket! 

Tervelőkészítés
Megrendelői egyeztetések
 Basic terv készítése
 Engedélyezési tervek készítése
Engedélyeztetés
Ajánlatok műszaki értékelése
Rendelési dokumentációk készítése
Kiviteli tervek készítése
Tervezői művezetés
Megvalósulási doumentációk készítése
Üzembehelyezés
Szakértői tevékenységek

TECHNOLÓGIA

• Folyamatábra készítés (AutoCAD Plant 3D ; AVEVA DIAGRAMS; AUTODESK AUTOCAD; MICROSOFT VISIO)
• P&ID készítés (AutoCAD Plant 3D AVEVA DIAGRAMS; AUTODESK AUTOCAD; MICROSOFT VISIO)
• Linelist generálás intelligens P&ID-ból.
• Anyag és hőmérleg meghatározás
• Technológiai rendszerek modellezése, folyamatszimuláció (ASPENTECH ASPENONE)
• Általános folyamatszimuláció - finomítói, kitermelési, szállítási folyamatok
• Vegyipari folyamatszimuláció
• Folyamatszimuláció- Általános, termodinamika; hő és anyagmérleg számítás
• Folyamatszimulációs model kezelés (Aspen Model Runner; Aspen Online Deployment; Aspen Simulation Workbook)
• Hőcserélő tervezés
• Gazdasági értékelések
• Energia gazdálkodás
• Biztonsági (ESD) rendszer tervezése, méretezése
• Biztonsági lefúvató szerelvények (PSV) méretezése
• Gépek, és berendezések specifikálása (szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, turbinák, stb..)
• Cause and Effect Matrix készítése
• Üzemmódok meghatározása 
• Normál üzem
• Üzemindítás, újraindítás
• Leállítás, vészleállítás
• Nyomásmentesítés
• Folyamatleírás készítése
• Üzemindítási, leállítási, nyomásmentesítési terv készítése

CSŐTERVEZÉS

 • Tervezési kódrendszer, szabványok meghatározása (pl. EN, ANSI…)
• Csőosztályok készítése (AutoCAD Plant 3D; AVEVA – PDMS – PARAGON)
• 3 dimenziós modellépítés (AutoCAD Plant 3D; AVEVA – PDMS – DESIGN)
• Csővezetékek szilárdsági számítása (INTERGRAPH CAESAR II.) 
• Csonkterhelések ellenőrzése
• Belső feszültségek, és elmozdulások ellenőrzése
• Statikus, és hő-terhelések ellenőrzése
• Földrengés, és szélterhelés ellenőrzése
• Dinamikus terhelések számítása
• Belső nyomás számítások elvégzése
• Csőtartók tervezése (LISEGA LICAD)
• Ütközésvizsgálat a 3 dimenziós modellben (cső, acél- és betonszerkezet, kábeltálcák, készülékek, gépek)
• Elrendezési tervek generálása (AutoCAD Plant 3D; AVEVA – PDMS )
• Izometrikus csőtervek generálása (AutoCAD Plant 3D; AVEVA – PDMS – ISODRAFT)
• Gépészeti műszaki leírás készítése
• Bontási tervek készítése
• Nyomáspróba terv készítése 
• Nyomáspróba leírás
• Csővezetékek nyomóköri besorolása
• Próbanyomás értékének, és közegének meghatározása
• Anyagjegyzékek generálása (AutoCAD Plant 3D; AVEVA PDMS)
• Szerelvény, cső, fitting adatlapok készítése
• Specifikációk készítése 
• Hegesztés
• Varratvizsgálat
• Festés
• Szigetelés

VILLAMOS TERVEZÉS

 • Villamos fogyasztói jegyzék összeállítása
• Specifikációk készítése 
• villamos fogyasztók
• Villamos kábelek
• Kábellista készítése
• Interconnection Diagramok készítése
• Kábeltálcák tervezése (AutoCAD Plant 3D; AVEVA – PDMS )
• Kábeltartók tervezése
• Kábelösszefüggési tervek készítése
• Kábelbekötési tervek készítése
• Földelési terv készítése
• Villámvédelmi terv készítése
• Világítási tervek készítése
• Katódvédelmi terv készítése

TŰZVÉDELEM

• Passzív, és aktív tűzvédelem tervezése
• Tüzivíz hálózat tervezése
• Készülékek oltási, és hűtési tervei

MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM

• Munkavédelmi terv készítése
• Zajvédelem tervezése
• Környezetvédelmi terv készítése
• Organizációs terv készítése
• Veszélyességi zóna besorolási terv készítése
• HAZOP tanulmány készítése (HAZOP MANAGER)
• SIL besorolás
• Tűz, és robbanási kockázatok elemzése (FERA)
• Hőhatásövezetek számítása
• Zajvédelem tervezése
• Pontforrások tervezése (kémények, lefúvatók, fáklyák, stb…)
• Menekülési terv készítése

 PROJECT MENEDZSMENT

• Ütemtervek készítése
• Dokumentum jegyzék kezelése
• Tervellenőrzés
• Szakértői tevékenység